Arbetsmiljöverket inspekterar riskfyllda arbeten

Att arbeta med att sanera material som innehåller asbest- och kvartsdamm kan innebära risker för hälsan om arbetet inte utförs på rätt sätt.

Som en del av en satsning på ett hållbarare och säkert arbetsliv är Arbetsmiljöverket just nu ute och inspekterar arbetsplatser som gör rivningar av material som kan ge ifrån sig asbest- eller kvartsdamm landet runt. Myndigheten hoppas på det viset kunna lyfta de risker som finns med asbest- och kvartsdamm och få en högre medvetenhet.

 

Saneringar med exponering för asbest- och kvartsdamm

Att arbeta med asbest och sten och klinkers kan vara skadligt för hälsan om det damm som frigörs andas ned i lungorna och därför finns det föreskrifter från Arbetsmiljöverket angående hur saneringar av material som kan ge ifrån sig asbestfibrer och kvartsdamm ska gå till.

I mars påbörjades en satsning där Arbetsmiljöverket ser över och inspekterar sådana arbeten där det finns risker för hälsan. En del av detta är alltså att göra inspektioner på byggen där saneringar där man kan exponeras för asbest- och kvartsdamm pågår. Sammanlagt kommer runt 1850 inspektioner att göras vid arbeten där det finns risk för att arbetarna utsätts för de skadliga asbestfibrerna och kvartsdammet.