Arbetsmiljö & Rivning Stockholm

 

Naturligtvis är arbetsmiljö viktigt när det kommer till rivning oavsett vad det gäller för slags projekt. Det är ett tungt arbete och det finns också olika kemiska ämnen som ibland ska tas om hand. Arbetsmiljöriskerna kan vara många och därför är det viktigt att det ägnas tid åt planering av hela processen och att rätt åtgärder sätts in där de behövs. Vad det gäller vissa typer av rivningar så behöver de utföras av utbildad personal som vet hur jobbet ska göras. Till exempel vad det gäller sanering av asbest och kvarts så finns det den uppenbara risken för exponering och därmed den stora vikten att använda rätt skyddsutrustning. Asbest är totalförbjuden sedan 1982 i Sverige men det finns fortfarande äldre fastigheter där det kan förekomma detta farliga ämne. Den byggherre som är ansvarig för fastigheten är också ansvarig för att beakta förekomsten av asbest vid rivning och sanering. Återigen kommer vi till vikten av att ha utbildad personal för arbetet.

 

I planeringsarbetet inför en rivning behöver man ibland och se till att sätta in åtgärder så att giftiga eller andra skadliga ämnen inte sprids under själva spridningsarbetet. Sådana åtgärder kan vara att sätta upp avskärmningar för att minska möjligheterna att skadliga partiklar sprids. Det finns också ventilationstekniska saker man kan göra för att säkerställa processen kring sanering och rivning. Man bör också tänka på fastigheternas ventilationssystem så att partiklar inte sprids till andra delar av byggnaden.

 

Det är en fördel att hela tiden jobba med att förbättra arbetsmiljön för de som är inblandade i sådana här projekt och då inte enbart vad det gäller det tunga arbetet eller hanteringen av kemiska ämnen, utan även det som gäller stress, trivsel och frågor kring ledarskap. Vi arbetar kontinuerligt med att se till att vi följer alla regler och föreskrifter som finns samt utbilda och utveckla vår personal utifrån en mängd olika parametrar.

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig