Takrivning - Eternittak i Stockholm

Rivning eternittak i Stockholm

Om du behöver hjälp med att riva ditt eternittak i Stockholm, ska du kontakta oss och diskutera en lösning som passar just dig. Vi besitter stor kunskap och erfarenhet inom material, sanering, takrivning och hantering av avfall. Tak behöver alltid förr eller senare, precis som de andra delarna av ett hus, också renoveras.

 

Mer om rivning av eternit och eternittak

Olika sorters väderförhållanden påverkar alla sorters material mer eller mindre och för eller senare tappar de till slut sin funktion på grund av slitage. När vi utför konsultation så går vi noga igenom processens olika steg, oavsett om det gäller takrivning och/eller takbyte. Vi tillhandahåller också olika alternativ som du kan välja bland när du väljer våra tjänster, bara för att vi ska kunna matcha ditt önskemål så bra som möjligt.

Dessutom har vi tjänster inom sanering och vi kan exempelvis hjälpa till att sanera asbest på eternittak. Asbest har, på senare år, visat sig vara ett hälsoskadligt material framförallt för lungorna. Materialet är en långfibrig mineral och förekommer i byggnader som är av äldre slag. På grund av dess tekniska egenskaper växte asbest popularitet fram avsevärt under 1950-talet, speciellt när tak och husfasader uppfördes. Materialet har en hög mekanisk hållbarhet, hög kapacitet gällande isolering samtidigt som det skyddar mot brand. När tak och andra byggnationer rivs i äldre byggnader utsöndras ibland ämnen, exempelvis asbest, som påverkar människans hälsa till det negativa. På så sätt så finns det en stor vikt i att anlita expertis inom sanering och rivning. Så att det sker på ett så rätt sätt som möjligt, annars är det möjligt att någons hälsa drabbas mycket allvarligt.

Våra tjänster finns tillgängliga till företag, privatpersoner och bostadsrättföreningar i Stockholmsområdet. Kontakta oss för en konsultation och ta del av våra olika flexibla tjänster, vi jobbar både med små och stora kunder.