Rivning Asbest Stockholm

 

Asbest är ett farligt material och hanteringen av detta måste ske med stor försiktighet och omsorg både för de som ska utföra själva rivningen och andra som råkar vara i dess närhet. Fram till 1980-talet använde man asbest som isoleringsmaterial. Senare kom det fram att asbestsfibrer är väldigt farliga för människor och en enorm mängd av byggnader har sanerats och fortsätter att ske även nu. På grund av det här krävs det att asbestsanering utförs av utbildad personal som har behörighet att göra den här sortens arbete gällande rivning av asbest i Stockholm. Det kan vara så att din fastighet är i behov av att saneras vad det gäller asbest. Vi gör en inventering av byggnaden och sedan gör vi en planering om vilka åtgärder som behöver utföras för att du ska kunna verka inom en hälsosam miljö. Ta kontakt med oss så kommer vi berätta mer utförligt om vad vi kan göra för dig.

 

Rivning Eternit Stockholm

 

Inom samma kategori har vi även rivning eternit Stockholm. En annan benämning för eternit är asbestcement. Eternit är egentligen själva produktnamnet. Asbestcement är en sammanblandning enligt vad ordet säger, det är asbest som har krossats och sedan blandats med cement för att bilda plattor som använts som väggbeklädnad på hus och byggnader. Asbestfibrer har visat sig påverka människors andningsorgan och kan även vara cancerframkallande, vilket gör att det är väldigt viktigt att både asbest och eternitplattor saneras för din och andras hälsa. Som nämnts ovan ska det utföras av behörig personal som måste ha tätslutande overaller på sig när arbetet ska göras samt att skarvar mellan overall och handskar och stövlar måste också tillslutas. Eftersom materialet kan skapa mycket damm behövs också skyddsglasögon och helmask med fläktfunktion. Själva eternitplattorna ska paketeras i tättomslutande förpackningar och märkas noga innan de läggs i containrar. Vi utför allt med den största försiktighet.

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig