Rivning Altan, Balkong & Garage i Stockholm

 

Rivning Balkong

 

Vissa saker är lättare att riva än andra, men dit hör inte direkt balkonger. Att riva balkonger har setts

som ett riskfyllt arbete och visst kan det vara så, om det gör så på fel sätt. Därför är det väldigt viktigt att rivning av balkong i Stockholm utförs efter alla konstens regler. Det är självklart svårare att ta bort en del än att riva en helhet. En vanlig metod är att såga igenom armering, stål och betong för att på så sätt separera balkong från övrig byggnad. Placeringen av balkongen på huset eller byggnaden, om den är högt, lågt eller i ett hörn påverkar själva rivningsarbetet men vi gör det bästa utifrån varje, enskild situation. Rivning balkong Stockholm är en utmaning i sig på grund den tätbebyggelse som finns men som tur är har vi den lämpliga kunskapen för detta.

 

Rivning Altan

 

Naturligtvis är det enklare med en rivning av altan i Stockholm, likaså rivning av garage Stockholm men den sitter ju ändå fast vid en existerande byggnad som ska står kvar efter att altanen har försvunnit. Altanen måste tas ner på ett sådant sätt att byggnaden som står kvar inte skadas och måste genomgå reparationer. Allt material som altanen består av sorteras i olika högar för att underlätta bortforsling eller återanvändning av materialet.

 

Rivning Garage

 

Att riva ett garage fungerar ungefär på samma sätt som att riva en altan då de flesta garage i Sverige är sammanbyggda med fastighetens huvudbyggnad. Precis som ovan nämns måste garaget rivas med viss försiktighet så att det inte uppstår skador på den byggnad som ska stå kvar. Och precis som i fallet med altaner sorterar vi materialet från garaget så att det blir lättare att hantera efteråt. I samråd med dig som kund går vi igenom rivningens olika delar och väger för- och nackdelar mot varandra tills vi har den ultimata lösningen för just ditt projekt, oavsett om det gäller altan, garage eller balkong.

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig