Vad räknas som ett rivningsarbete?

 

Ofta anställer privatpersoner, hyresvärdar eller fastighetsbolag ”rivare” eller ”rivningsfirmor” för att utföra jobbet. Arbetet är hårt, tufft och slitsamt eftersom man använder släggor och hammare för att slå ner väggar. För att inte slita på dom anställda använder man i vissa fall robotar. Målet med en rivning är att riva ut allt för att sedan bygga nytt.

 

Läs mer rivning i Stockholm på Miramix.se.

 

Ett rivningsarbete räknas endast när man river en anläggning, eller delar av anläggning med där hela stommen tas bort. Resterna som blir kvar skrapas ihop, och slängs eller säljs vidare för återanvändning. Att ”riva” betyder inte att man stannar kvar och bygger nytt. För det behövs en byggfirma. Ofta brukar byggfirmor föreslå att man tar in rivare eftersom olika firmor är specialiserade på olika saker. Ibland kan byggfirman i utbyte mot betalning själv ordna med ”rivningsfirmor” så att kunden slipper tänka på det. Att riva är den tuffaste delen innan man ska börja med renovering av lokaler.

 

Att riva en anläggning eller lokal

Rivningsarbete är är en form av grovjobb som behövs för att kunna bygga om eller renovera. När man river hårda material som betong, sten och tegel så använder man en så kallad bilningsmaskin som slår hål med hjälp av tryck. Att bila ner väggar är ett arbete som är bullrigt och tungt. Rivningsarbete kan kombinera arbetsuppgifter och utföra markarbeten utanför rivningen. Enkelt utryckt kan man säga att rivningsarbete gör plats för annat arbete. Att riva kräver ingen formell utbildning, då många lär sig på plats men det är meriterande att man har en gymnasial utbildning inom bygg- eller anläggning eller någon teknisk sådan.

 

Det finns dåliga rivningar, och vissa aktörer menar att man borde införa yrkesbevis. Att riva dåligt kan utgöra en arbetsmiljörisk för dom anställda. I många fall är själva rivningstekniken ett problem. Ett annat problem är den allmänna ordningen med öppna schakt och livsfarliga öppningar. Därför är det viktigt att ett rivningsarbete alltid leds av en erfaren arbetsledare, samt att arbetsmiljön utvärderas för att på så sätt minska riskerna för skador och fel.