Att tänka på vid rivning av asbest i Stockholm

Så länge som material som innehåller ämnet asbest är i ett bra skick blir en sanering inte nödvändig, men så fort du börjar riva i materialet i samband med exempelvis en renovering av ditt hem i Stockholm kan en professionell sanering behövas.

För att minska riskerna när man hanterar material med asbest och för att riva asbesten på ett säkert vis krävs rätt typ av kunskaper.

 

Regler finns för rivning av asbest

Det finns inget som säger att du med ett hem i Stockholm inte kan riva ned material som innehåller asbest själv, men det finns en del risker. När materialet går sönder utsöndras asbestfibrer som är farliga att andas in. På lång sikt skulle inandningen kunna leda till cancer.

När rivningen av asbest görs i Stockholm måste man också ta hänsyn till de regler som finns för hur det ska göras. Dessa regler styrs av Arbetsmiljöverket och är framtagna för att asbesthantering ska ske på ett säkert vis.

Rivning-Stockholm gör rivning av asbest runt om i Stockholm med behörig personal. Att anlita ett företag kan vara ett alternativ om man inte själv är bekväm med hur asbesten ska rivas och saneras.