Bra att tänka på vid takrivning

När man river ned sitt tak för att göra en takomläggning finns det en del att tänka på för att takbytet ska gå till på ett så säkert vis som möjligt.

Vid rivning av tak är säkerheten viktig.

Läs gärna mer om våra jobb inom rivning och byten av tak även här.

Säkerheten viktig vid rivning av tak

Vid en rivning av taket är det först och främst en bra idé att ha en container på gården nedanför taket intill huset. På det viset kan man direkt slänga ned sådant material som är gammalt och slitet och minska riskerna. Om man istället ska bära ned materialet kan riskerna i arbetet bli större.

Vid rivningen av taket börjar man med att ta bort takpannorna, sedan ser man över och byter ut pappen samt bärläkt och ströläkt. I vissa fall måste man även se till att fixa till undertaket om detta är i ett dåligt skick. Därefter läggs de nya pannorna ut.

Ytterligare en sak som är bra att tänka på för att en takomläggning ska ske på ett så bra sätt som möjligt är att ha en byggställning eller andra säkerhetsanordningar. Detta minskar även det riskerna som kan finnas med arbeten på hög höjd.