NU RIVER VI I STOCKHOLM & UPPSALA

Miramax finns nu både i Stockholm och i Uppsala för allas er glädje. Vi kan utföra rivning och sanering både utomhus och inomhus i dessa storstäder på ett både kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt. Det har ingen betydelse om era projekt är av det stora eller mindre slaget. Miramax kan fixa allt åt dig. Vi ser et som vår uppgift att se till att rivningar i dessa båda vackra städer sker på rätt sätt och efter alla uppsatta regler.

Det enklaste är att vi börjar med ett möte där vi kan gå igenom vad du behöver ha gjort och hur vi på Miramax kan utföra det på bästa sätt för dig. Under mötet kan vi planera själva arbetsordningen och göra en tidsplan över när de olika momenten ska genomföras. Lite beroende på projektets storlek bestäms kontinuiteten på mötena men det är naturligtvis nödvändigt med en klar och tydlig dialog genom hela processen, från början till slut.

Miramax ägnar sig åt demolering, rivning, asbestsanering, sanering och håltagning. Vi har lång och gedigen erfarenhet av detta och vet precis hur vi ska utföra det för att ge dig bästa resultat. Miramax har funnits sedan 2009 och har i dagsläget 20 anställda. Vi tycker att det är viktigt med att ha egen anställd personal som är utbildad efter de krav som vi sätter själva. Under de uppdrag som Miramax utför åt dig följer vi till punkt och pricka de rekommendationer som finns gällande utrustning, maskiner, skydd och tillvägagångssätt. Vi har miljön i fokus och har höga krav på att miljöfarliga material hanteras på rätt sätt. Du som kund kan känna dig trygg under projektets alla olika delar därför att vi på Miramax lämnar alltid utförliga garantier på våra arbeten.

Miramax, för dina rivnings- och saneringsarbeten i Stockholm och Uppsala.