Rivning & Asbest - Här krävs lite mer!

River du och hanterar asbest behöver du också tänka på kringliggande verksamhet som pågår samtidigt.

Felaktigt kan man tänka att det bara skapar oro om man skyltar och gör anordningar för att varna när asbestsanering pågår. Men säker asbestsanering handlar inte bara om de som arbetar med saneringen, också de som finns i närområdet är utsatta för risk.

Ta en kontakt så berättar vi mer om säker hantering av asbest i Stockholm när du genomför olika rivnings eller demoleringsprojekt.