Rivning av eternittak kräver rätt kunskap

Vid olika typer av rivningar finns det olika faktorer att tänka på. Vid rivning av material som innehåller asbest, exempelvis eternittak, är säkerheten särskilt viktig.

Säkerheten viktig vid rivning av eternittak.

Läs mer även här


Risker vid rivning av eternit

Eternitplattor till ett tak är delvis tillverkade av asbestmineraler. Asbest har sedan långt tillbaka använts till många typer av material. Att materialet blivit så populärt beror på att det har en rad positiva effekter, som att det är isolerande och även tåligt och håller länge.

Med tiden upptäcktes dock att asbest kan vara skadligt när man andas in de fibrer som sprids med luften när material innehållande asbest går sönder. Efter den upptäckten förbjöds nytillverkat material med asbest.

Det finns alltså risker när asbestmaterial rivs ned. När ett eternittak rivs krävs därför rätt typ av kunskaper som ser till att rivningen går till på ett säkert vis med rätt typ av utrustning och säkerhetsåtgärder. I samband med att ett eternittak rivs ned krävs också rätt typ av omhändertagande av avfallet.

Hjälp med asbestsanering

Eftersom en rivning av eternittak kräver viss kunskap finns det fördelar med att anlita ett företag som har tillstånd och kunskapen att riva i och sanera asbesthaltigt material.