Rivning av toalett och badrum

Vid olika typer av rivningar finns det olika saker som är bra att ha i åtanke för att rivningen ska gå till på rätt sätt.

En rivning av toalett och badrum kräver försiktighet.

Vid rivningen av toalett och badrum måste man exempelvis ta hänsyn till att man river i ett våtutrymme. Läs även gärna mer om våra rivningar av badrum här.

En rivning som kräver försiktighet

Eftersom toalett och badrum är ett utrymme i hemmet där det förekommer rinnande vatten måste en rivning göras med särskild försiktighet. Man måste bland annat ha i åtanke att man inte ska förstöra rör i väggen eller i golvet. I vissa fall måste man även ta bort sådant som rördragningar och toaletten vid en renovering och detta kräver viss kunskap.

Om man inte utför en rivning i ett badrum på rätt sätt finns risk för att man får problem med ett läckage. En vattenläcka kan i sin tur ge problem med fuktskador, vilket kräver mer renovering än vad som man kanske hade räknat med.

Sammanfattningsvis måste man alltså ha särskild försiktighet vid en rivning i ett badrum till skillnad från andra typer av rivningar, som en totalrivning av en byggnad där hela huset ska tas bort.