Rivning: Då krävs rivningslov!

Våren är äntligen här! Med en sol som lyser och temperaturer som stiger är det många som vill komma till slag med nya renoveringsprojekt.

Många hemma-fixare överväger att göra jobbet på egen hand genom att bara plocka upp släggan och börja riva. Dock finns det några steg man behöver tänka på först. Vi på Rivning Stockholm reder ut i vilka situationer du måste ansöka om rivningslov. 

 

Rivning Stockholm

 

Vad innefattar rivning? 

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt. Om du rivit allt utom grunden räknas det också som rivning, likaså när du endast tar bort en del av en byggnad som exempelvis en veranda. 

 

När behöver man rivningslov? 

Så, nu när vi har koll på vad begreppet rivning faktiskt innebär ska vi gå in djupare på när du faktiskt behöver rivningslov 

 

När du ska riva ett hus, eller delar av ett hus, behöver du i de festa fall rivningslov. Det beror på att det ska stämma överens med kommunens planer för området du bor i. Om byggnaden du ska riva är Q-märkt så kan det påverka om du får tillstånd eller inte. Du måste själv betala för tillståndet, och hur mycket man betalar skiljer sig från kommun till kommunViktigt att tänka på här är att vara ute i god tid då handläggningstiden är lång. Även om du inte behöver rivningslov för sommarstugan kan det vara bra att anmäla rivningsplanerna till kommunen. Om du inte gör det löper du risk att få böter. Kolla därför alltid av med ditt lokala stadsbyggnadskontor.

 

När rivningslovet har beviljats ska du utse en kvalitetsansvarig, göra en rivningsanmälan och även skicka med en rivningsplan. Där måste du redogöra vilka material som byggnaden består av och vad du tänker göra med avfallet. Rivningsanmälan behövs inte för bygglovsbefriade byggnader, ekonomibyggnader och byggnader av hemlig natur för försvaret. 

 

 

Kort och gott: rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader

 

  • inom ett område med detaljplan, om inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse 
  • utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser.