Rivningar åt flera kundgrupper i Stockholm

Vi utför en mängd typer av rivningsarbeten av skilda storlekar både inomhus och utomhus runt om i Stockholm. Vi arbetar även med flera typer av kundgrupper.

Rivning-Stockholm utför både större och mindre rivningsarbeten.

Läs mer även här om våra tjänster inom rivning i Stockholm


Större och mindre rivningsarbeten

Vi hjälper våra kunder med större rivningar, bland annat av allt från altaner och garage till balkonger. Vi utför även rivningar i samband med renoveringar samt rivningar som kräver särskild försiktighet, som rivning av asbest och eternit. Bland de kundgrupper som vi gör uppdrag åt i Stockholm finns både företag, privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Olika rivningsarbeten skiljer sig åt och därför har vi fokus på att utföra rivningar i Stockholm som är anpassade efter den specifika kunden. Vi arbetar efter dina önskemål när du vänder dig till oss för hjälp med en rivning.

Hör av dig för rivning i Stockholm

För att slutresultatet ska bli så bra som möjligt när man utför en rivning i Stockholm så kan det vara en fördel att ta hjälp med rivningen. På det viset får man själv också mer tid till annat. Vi utför rivningar runt om i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig för din hjälp med rivning.