Rivningar som kräver försiktighet

När man utför ett rivningsarbete är det viktigt att det görs med rätt kunskaper för att resultatet ska bli bra. Det finns annars risker för att sådant som inte ska rivas i anslutning till rivningen skadas.

Den typen av kunskap krävs exempelvis vid rivning av balkong, altan och garage. Läs mer om rivningar av balkong, altan och garage.

Rivning av altan

Rivning av balkong, altan och garage

Det finns alltså rivningsarbeten där inte allt ska rivas och där man måste ta hänsyn till att rivningen måste göras med särskild finess. Ett exempel är rivning av balkong. När en balkong ska rivas måste man tänka på att inte skada fasaden och huset. En metod som används för att minimera riskerna är att såga sig igenom betongen.

 

Även vid rivningen av en altan river man en byggnad som är byggd i anslutning till en annan. Också vid en sådan rivning krävs därför särskild kunskap. Om rivningen istället gäller ett garage kan fallet vara att det antingen sitter ihop med huvudbyggnaden eller är fristående, vilket påverkar rivningen.

 

Vi har den rätta kunskapen att riva vid alla byggnader och även utföra rivningar som kräver mer försiktighet som en balkong, altan eller ett garage ofta kräver.