Säker och trygg rivning av Asbest i Stockholm!

I Sverige är numera asbest i yrkesmässiga sammanhang förbjudet sedan år 1982 och för att få hantera materialet som yrkesarbetare så krävs numera tillstånd från arbetsmiljöverket, något som vi på Miramix självklart har.

Miramix, är ett företag som erbjuder tjänster inom rivning, skadesanering, asbestsanering och hålltagning i sten och betong.Vi står alltid för kvalité och miljömedvetenhet och har en lång erfarenhet av branschen som gör att du som kund kan känna dig trygg med att vi levererar vad vi lovar. 

 

Vi är också utbildade inom avfallshantering och hjälper dig självklart att deponera avfallet på tippen så att det omhändertas på rätt sätt. En fördel för dig som privatperson är också att du slipper ifrån den deponeringsavgift som blivit allt vanligare på flera orter när det gäller just deponering av hälsoskadliga eller miljöfarliga ämnen. 

 

Ta en kontakt så hjälper vi dig med säker asbestsanering i hela Stockholmsregionen utan risk för böter av Arbetsmiljöverket.