Så går rivning av fasad i Stockholm till

Hur en fasad på ert hus i Stockholm ska rivas på ett så bra vis som möjligt beror på vilket material som fasaden består av.

Det skiljer sig exempelvis mellan att riva ned delar av en putsfasad och en eternitfasad.

 

Skilda metoder vid rivning av fasader

När du som har ett hus i Stockholmsområdet med en träfasad ska renovera fasaden rivs de gamla brädorna bort ända ned till reglarna. Man kan sedan undersöka om reglarna eller pappen måste fixas till innan de nya brädorna sätts på plats.

När man river i en putsfasad ska man istället ta hänsyn till hur pass allvarliga skadorna är. Om man exempelvis lagar sprickor på sin putsfasad i Stockholm som är små kan slutresultatet bli att lagningen syns mer än vad sprickan gjorde. Vid en rivning av eternitfasad i Stockholm är det istället viktigt att försöka undvika att eternitplattorna går sönder.

 

Hur rivningen av fasaden på ert hus i Stockholm ska gå till beror alltså på fasaden och det kan vara bra att använda ett professionellt företag till antingen rådgivning eller till att utföra en rivning med rätt teknik om man inte själv har den rätta kunskapen.