Vad händer med asbestsanering nu 2016?

Man renoverar och river i fastigheter från 1950-, 60- och 70-talen. Uppskattningsvis finns flera hundra tusen ton asbest inbyggd, en stor del i miljonprogrammets hus ingår i detta och de står i tur att renoveras, eller renoveras just nu.

 

 

Vi jobbar med en pågående kompetensutveckling och är licensierade för asbestsanering. Ta en kontakt så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa med hantering av asbest.

Inte sällan kommer man en bra bit i ett rivningsprojekt innan man inser att det rör sig om asbest i rivningsmassorna. På nätet finns löpande minst en handfull reportage om problem vid asbestsanering oavsett när man väljer ett intervall på några månader att granska. Nästan tre gånger fler dör varje år av asbestcancer än i olyckor på jobbet.

Från myndighetshåll är man oroad över hur det inom byggbranschen finns ganska så stora kunskapsbrister när det gäller Asbestsanering. Men har uppmärksammat detta eftersom ganska många fastigheter med asbest renoveras