Vi förstärker våra resurser för säker rivning och sanering!

Vår personalstyrka består av en kompetent mix av personer med bred blandning av olika bakgrunder, erfarenheter och utbildning.

 

Alla utbildade för det arbete de utför, tex är alla som jobbar med asbestsanering utbildade att kunna hantera asbest.

Några av de saker som vi sätter extra fokus på vid en Rivning:
- Vi ställer alltid frågan om det finns asbest eller andra hälsovådliga material i byggnaden
- Vi tar ofta kontakt med Arbetsmiljöverket för att vara på den säkra sidan.
- Våra medarbetare genomgår regelbundna hälsokontroller.
- Vi väljer maskiner och metoder för att hålla ner miljöpåverkan och den omgivande miljön.

Vi strävar efter att ständigt utvecklas och vill ge våra uppdragsgivare högsta kvalité på våra tjänster. Om du funderar på att anlita hantverkare till ditt projekt ta en kontakt så berättar vi mer hur vi kan hjälpa med rivning och sanering i Stockholmsregionen.