Vi prioriterar en trygg & säker arbetsmiljö

Vi på Rivning Stockholm utför många typer av rivningar av olika storlekar runt om i hela Stockholm. Vid alla rivningsarbeten som vi utför har vi alltid fokus på att ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.

 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för en säker arbetsmiljö

 

Tryggt arbete med rätt utrustning och kompetens

Att säkerställa en bra arbetsmiljö vid rivning är viktigt av flera anledningar. Dels innebär arbete med rivning en del risker eftersom att det är ett tungt arbete, samt på grund av de skadliga material som asbest som i vissa fall behöver hanteras vid rivning.

 

För att skapa en så trygg och säker arbetsmiljö som möjligt ser vi till att uppfylla målen i vår arbetsmiljöpolicy. Detta gör vi kontinuerligt genom att vi utbildar vår personal så att de har rätt kompetens för att utföra flera typer av rivningar. Vi ser även till att rätt utrustning används för att alla rivningar ska utföras på ett säkert sätt. Detta gör vi genom att följa alla de regler som finns för rivningar.

 

Planering av rutiner

Arbete med rivning kan innebära flera arbetsmiljörisker och därför är det viktigt att ägna tid åt planering av hela processen och att rätt åtgärder sätts in där de behövs. Detta är något vi lägger mycket tid på för att säkerställa att alla våra medarbetare har en trygg och säker arbetsplats. I planeringsarbetet inför en rivning behöver man ibland och se till att sätta in åtgärder så att giftiga eller andra skadliga ämnen inte sprids under själva spridningsarbetet. Sådana åtgärder kan vara att sätta upp avskärmningar för att minska möjligheterna att skadliga partiklar sprids. Det finns också ventilationstekniska rutiner man kan göra för att säkerställa processen kring sanering och rivning. Man bör också tänka på fastigheternas ventilationssystem så att partiklar inte sprids till andra delar av byggnaden.

 

Läs mer om hur vi arbetar för en trygg arbetsmiljö

Vill du ha mer information om hur vi arbetar för att trygga våra medarbetares arbetsmiljö? Läs mer om vår arbetsmiljö eller kontakta oss så berättar vi mer.