Vi tar hand om rivningen av ditt eternittak

När sommaren kommer kan det generellt vara så att trycket på hjälp från hantverkare ökar. För att kunna få den hjälp som man vill ha när man vill ha den så kan det vara bra att boka sin hjälp i tid. Något som vi, bland annat, kan hjälpa dig med i sommar är rivning av eternittak.

 

Miramix river och sanerar eternittak i Stockholm.

 

Läs mer också här om våra tjänster inom rivning av eternittak i Stockholm

 

Rivning av eternittak

Vi utför många typer av rivningsarbeten runt om i Stockholm av skilda storlekar. Det kan vara en mindre rivning inomhus eller en större rivning av exempelvis delar av en byggnad. En av de typer av rivningar som vi utför är alltså rivning av eternittak.

 

När man river och hanterar material som innehåller asbest är det viktigt att ha den rätta kunskapen kring hur en sanering ska gå till på ett säkert sätt. Viktigt är bland annat att använda sig av korrekt säkerhetsutrustning samt att ta hand om avfallet på rätt sätt.

 

Rivning i Stockholm

Vi har kompetensen inom säker asbesthantering och hjälper dig gärna med sommarens rivning av ditt eternittak. Hör av dig för att veta mer och boka rivning i Stockholm.