Viktigt att följa reglerna för rivning av eternit

Att riva i material som innehåller asbest, som exempelvis ett tak gjort på eternit, kan innebära stora risker och för att minimera riskerna finns regler hos Arbetsmiljöverket för sanering av asbest. Att följa reglerna vid rivning av eternit i Stockholm kan vara livsviktigt.

 

Vid en rivning av eternit är det viktigt att följa reglerna.

 

Läs mer också här om rivning av eternittak i Stockholm

 

Regler för säker rivning av eternit

Vid rivning av material med asbest, som ett eternittak i Stockholm, så frigörs asbestfibrer. Dessa fibrer kan om man hanterar saneringen på ett felaktigt vis följa med ner i lungorna där de kan ställa till problem och bidra till lungsjukdomar. Att en sanering av eternit och asbest i Stockholm och resten av landet går rått till är därför viktigt.

 

Hos Arbetsmiljöverket finns alltså regler för hur en asbestsanering ska gå till. Som företag krävs ett tillstånd för hanteringen av asbest och eternit. För dig som privatperson är det även en god idé att följa de regler som finns, exempelvis när du river eternit i hemmet i Stockholm.

 

Rivning av eternit i Stockholm

Vi har de rätt kunskaperna inom hantering och sanering av asbest och hjälper dig gärna med din rivning av eternit och asbest i Stockholm.