Det här är demolering

Demolering är ett uttryck som man kanske har hört talas om men inte riktigt vet vad det innebär.

Exempelvis kanske man vill riva en byggnad för att ge plats åt en nybyggnation.

 

Totalrivning av byggnader

Rivningar av olika slag görs med olika syfte i åtanke. Om man till exempel ska renovera i sitt hem kanske man vill ha hjälp med en lite lättare rivning, som att ta ned en vägg. Om man istället vill renovera en fasad krävs ibland att det material som den nuvarande fasaden består av rivs ned.

När man vill riva en hel byggnad är det alltså istället demolering som det handlar om. En totalrivning av en byggnad kan göras med den anledningen att byggnaden är gammal och att det kan innebära risker att bo i den eller så kanske man bara helt enkelt har köpt en bit mark där man vill bygga en ny byggnad.

En demolering går ibland till på det viset att man spränger en byggnad. I andra fall handlar det om att man använder sig av maskiner som är så pass starka att de klarar av en totalrivning.